Stavební práce

Výstavba inženýrských sítí
výstavba ČOV
pokládka zámkové dlažby
výstavba RD
rekonstrukce panelových domů
zateplení fasád
výstavby bezbariérových přechodů
chodníkový program
montáž svodidel
opravy hrází a přelivů rybníků
protierozní opatření
stabilizace cest
výstavby mostků
výstavba naučných stezek
opravy silnic a komunikací

+

Bourací práce

Výstavba inženýrských sítí
výstavba ČOV
pokládka zámkové dlažby
výstavba RD
rekonstrukce panelových domů
zateplení fasád
výstavby bezbariérových přechodů
chodníkový program
montáž svodidel
opravy hrází a přelivů rybníků
protierozní opatření
stabilizace cest
výstavby mostků
výstavba naučných stezek
opravy silnic a komunikací

+

Zemní práce

Výstavba inženýrských sítí
výstavba ČOV
pokládka zámkové dlažby
výstavba RD
rekonstrukce panelových domů
zateplení fasád
výstavby bezbariérových přechodů
chodníkový program
montáž svodidel
opravy hrází a přelivů rybníků
protierozní opatření
stabilizace cest
výstavby mostků
výstavba naučných stezek
opravy silnic a komunikací

+

Ostatní činnosti

Výstavba inženýrských sítí
výstavba ČOV
pokládka zámkové dlažby
výstavba RD
rekonstrukce panelových domů
zateplení fasád
výstavby bezbariérových přechodů
chodníkový program
montáž svodidel
opravy hrází a přelivů rybníků
protierozní opatření
stabilizace cest
výstavby mostků
výstavba naučných stezek
opravy silnic a komunikací

+

Kontakt

Obchodní firma: IBS stavby s.r.o.
Sídlo: Trnová č.p. 300, 330 13 Trnová
Identifikační číslo: 263 94 341

Jednatel: Ing. Jiří Černý
Telefon: + 420 777 913 981, + 420 777 913 984             
E-mail: info@ibsstavby.cz
Web: www.ibsstavby.cz

Vytvořit poptávku